Greta Valborg Bengtsson

Födelsedatum:1923-12-15
Dödsdatum:2015-08-11
Gravsatt:2015-09-02
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 10 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby