J Erik Jönsson

Fabriksarbetare | Kronofogden 1

1910-11-30 Födelsedatum
1984-07-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1984-08-09

DN 10 17

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats