Marta L Jönsson

Födelsedatum:1913-03-26
Dödsdatum:1978-05-24
Gravsatt:1978-06-02
Ort:Notarien 1
Gravnummer:DN 10 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby