Marta L Jönsson

Fru | Notarien 1

1913-03-26 Födelsedatum
1978-05-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1978-06-02

DN 10 17

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats