Klara E Karlsson

Födelsedatum:1914-11-17
Dödsdatum:1983-04-14
Gravsatt:1983-04-26
Ort:Dalby 37:31
Gravnummer:DN 10 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby