Klara E Karlsson

Änkefru | Dalby 37:31

1914-11-17 Födelsedatum
1983-04-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1983-04-26

DN 10 18

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats