Tage R Karlsson

Födelsedatum:1907-12-22
Dödsdatum:1979-03-17
Gravsatt:1979-03-23
Ort:Dalby 37:31
Gravnummer:DN 10 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby