Anna Andersson

Födelsedatum:1864-09-15
Dödsdatum:1953-11-25
Gravsatt:1953-12-02
Ort:Dalby 37
Gravnummer:DN 11 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby