Bengt Andersson

Födelsedatum:1872-12-17
Dödsdatum:1957-01-15
Gravsatt:1957-01-21
Ort:Alberta 3:9, Esarps Förs.
Gravnummer:DN 11 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby