Agda Högström

Änkefru | Dalby 34

1895-11-28 Födelsedatum
1968-01-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1968-02-06

DN 12 14

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats