Axel Högström

Födelsedatum:1885-03-28
Dödsdatum:1953-07-28
Gravsatt:1953-08-02
Ort:Dalby 34
Gravnummer:DN 12 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby