Axel Bengtsson

Födelsedatum:1890-08-04
Dödsdatum:1963-07-15
Gravsatt:1963-07-25
Ort:Dalby 8
Gravnummer:DN 12 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby