Elna V Bengtsson

Födelsedatum:1894-06-12
Dödsdatum:1980-05-28
Gravsatt:1980-06-06
Ort:Dalby 8:8
Gravnummer:DN 12 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby