Anna Kristina Adelia Heander

Födelsedatum:1896-12-18
Dödsdatum:1981-03-12
Gravsatt:1981-03-24
Ort:Å Församlingen Skriven
Gravnummer:DN 13 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby