Jan Olof Heander

Födelsedatum:1941-05-14
Dödsdatum:1946-04-09
Gravsatt:1946-04-15
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 13 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby