Kerstin Larsson

Änkefru | Möllevångens Förs, Malmö

1890-10-22 Födelsedatum
1985-07-26 Dödsdatum

Gravsatt: 1985-08-09

DN 13 5

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats