Nils Edvard Larsson

Stenkrossarbetare | Dalby 26

1897-02-20 Födelsedatum
1934-06-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1934-06-24

DN 13 5

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats