Lars Larsson

Lantbrukare | Dalby 21

1856-07-04 Födelsedatum
1944-12-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1944-12-26

DN 13 7

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats