Lorens Anton Larsson

Son | Dalby 21

1890-01-14 Födelsedatum
1977-12-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1978-01-03

DN 13 7

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats