Mats Erik Andersson

Födelsedatum:1955-03-12
Dödsdatum:2020-03-03
Gravsatt:2020-04-23
Ort:Lund
Gravnummer:DN 13 1b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby