Mats Erik Andersson

Lund

1955-03-12 Födelsedatum
2020-03-03 Dödsdatum

Gravsatt: 2020-04-23

DN 13 1b

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats