Nils Harry V Andersson

Födelsedatum:1912-10-04
Dödsdatum:1971-10-21
Gravsatt:1971-10-29
Ort:Backen 6
Gravnummer:DN 13 1b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby