Hjalmar Björkholtz

Födelsedatum:1883-07-01
Dödsdatum:1928-01-03
Gravsatt:1928-01-08
Ort:Dalby 39
Gravnummer:DN 14 49

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby