Nils Andersson

Födelsedatum:1846-09-06
Dödsdatum:1929-03-21
Gravsatt:1929-03-30
Ort:Dalby 35
Gravnummer:DN 14 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby