Bengt Erik Olsson

Födelsedatum:1934-02-13
Dödsdatum:2016-12-16
Gravsatt:2017-04-21
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby