E Valdemar Svensson

Födelsedatum:1909-12-30
Dödsdatum:1990-04-18
Gravsatt:1990-04-27
Ort:Slänten 5, Dalby
Gravnummer:DN 15 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby