Elin A Jönsson

Födelsedatum:1900-06-30
Dödsdatum:1987-05-30
Gravsatt:1987-06-05
Ort:Hofvandersv 4, Dalby
Gravnummer:DN 15 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby