Johan Harald Jönsson

Födelsedatum:1907-04-01
Dödsdatum:1993-01-04
Gravsatt:1993-01-14
Ort:Hofvandersv 4
Gravnummer:DN 15 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby