Ingrid Ekberg

Födelsedatum:1921-02-28
Dödsdatum:2003-03-28
Gravsatt:2003-03-28
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby