John Einar Ekberg

Födelsedatum:1919-09-15
Dödsdatum:2009-06-12
Gravsatt:2009-06-30
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby