Sven-Åke Persson

Födelsedatum:1922-03-09
Dödsdatum:2004-06-13
Gravsatt:2004-07-01
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby