Elsa Birgit Gustavsson

Dalby

1920-02-05 Födelsedatum
2010-04-17 Dödsdatum

Gravsatt: 2010-06-10

DN 16 3

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats