Elsa Birgit Gustavsson

Födelsedatum:1920-02-05
Dödsdatum:2010-04-17
Gravsatt:2010-06-10
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 16 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby