K G Erik Gustavsson

Dalby

1919-08-08 Födelsedatum
1994-09-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-10-11

DN 16 3

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats