Jadviga Bronislawa Hall

Födelsedatum:1924-02-15
Dödsdatum:2010-10-21
Gravsatt:2010-11-22
Ort:Lund
Gravnummer:DN 16 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby