Nils Hall

Födelsedatum:1914-03-17
Dödsdatum:2003-05-13
Gravsatt:2003-07-01
Ort:Lund
Gravnummer:DN 16 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby