Åke Sigurd Bengtsson

Födelsedatum:1923-05-20
Dödsdatum:2007-04-09
Gravsatt:2007-05-20
Ort:Malmö
Gravnummer:DN 18 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby