Anna Margit Bengtsson

Födelsedatum:1925-03-01
Dödsdatum:2017-06-15
Gravsatt:2017-07-27
Ort:Malmö
Gravnummer:DN 18 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby