Anna Larsson

Födelsedatum:1876-06-17
Dödsdatum:1960-07-18
Gravsatt:1960-07-25
Ort:Dalby Hage
Område: 2
Gravnummer:DN 2 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby