Sissa Larsson

Födelsedatum:1851-11-29
Dödsdatum:1922-12-25
Gravsatt:1923-01-03
Ort:Dalby Nr 9
Område: 2
Gravnummer:DN 2 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby