Hanna Hellmark

Födelsedatum:1889-12-14
Dödsdatum:1961-12-12
Gravsatt:1961-12-17
Ort:Dalby
Område: 2
Gravnummer:DN 2 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby