Nils Hellmark

Födelsedatum:1885-05-17
Dödsdatum:1953-09-06
Gravsatt:1953-09-11
Ort:Lund
Område: 2
Gravnummer:DN 2 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby