Nils Johnsson

Födelsedatum:1894-10-10
Dödsdatum:1919-07-07
Gravsatt:1919-07-12
Ort:Dalby
Område: 2
Gravnummer:DN 2 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby