Per Johnsson

Födelsedatum:1893-02-28
Dödsdatum:1920-05-25
Gravsatt:1920-06-03
Ort:Dalby
Område: 2
Gravnummer:DN 2 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby