Bengta Knutsson

Födelsedatum:1860-07-08
Dödsdatum:1940-08-05
Gravsatt:1940-08-13
Ort:Dalby 42
Område: 3
Gravnummer:DN 3 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby