Hans Knutsson

Födelsedatum:1846-11-04
Dödsdatum:1936-06-20
Gravsatt:1930-06-26
Ort:Dalby 42
Område: 3
Gravnummer:DN 3 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby