Helena Wendt

Födelsedatum:1862-05-17
Dödsdatum:1920-06-30
Gravsatt:1920-07-07
Ort:Dalby
Område: 3
Gravnummer:DN 3 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby