Rut Wendt

Födelsedatum:1901-03-18
Dödsdatum:1970-03-26
Gravsatt:1970-05-06
Ort:Ystad
Område: 3
Gravnummer:DN 3 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby