Jöns Peter Petersson

Födelsedatum:1850-03-05
Dödsdatum:1922-11-29
Gravsatt:1922-12-06
Ort:Dalby
Område: 3
Gravnummer:DN 3 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby