Sofia Pettersson

Födelsedatum:1851-03-23
Dödsdatum:1931-10-27
Gravsatt:1931-11-03
Område: 3
Gravnummer:DN 3 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby