Elise F Christens- Johansson

Födelsedatum:1883-10-05
Dödsdatum:1961-10-27
Gravsatt:1961-11-03
Ort:Dalby
Område: 4
Gravnummer:DN 4 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby