Elise F Christens- Johansson

Änkefru | Dalby

1883-10-05 Födelsedatum
1961-10-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1961-11-03

DN 4 12

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats