Sven Johansson

Födelsedatum:1866-07-03
Dödsdatum:1935-03-29
Gravsatt:1935-04-06
Ort:Dalby 63
Område: 4
Gravnummer:DN 4 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby