Elsa Gunborg Jacobsson

Födelsedatum:1916-03-22
Dödsdatum:1976-01-31
Gravsatt:1976-03-04
Ort:(dotter)
Område: 4
Gravnummer:DN 4 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby