Johan Jacobsson

Födelsedatum:1886-02-14
Dödsdatum:1918-11-02
Gravsatt:1918-11-08
Ort:Dalby 71
Område: 4
Gravnummer:DN 4 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby